naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Hoornstraat 18A

Michaël VAN DAMME en Bieke DEBLAUWE hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een halfopen woning en het herbouwen van bijgebouwen na sloop bestaand bijgebouw in de Hoornstraat 18A. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 04 mei 2020