naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Stationsstraat 160

Marion LAMBRECHT namens Bouwbedrijf J. VAN HAMME heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van een perceel naar twee loten in de Stationsstraat 160. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 04 mei 2020