naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Valkeniersstraat 16

Jo Wallaert heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een poolhouse en het vellen van bomen in de Valkeniersstraat 16. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 04 mei 2020