naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sijseelsesteenweg 2B

Carlo Nobus en Sabine Carton hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 05 mei 2020