naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Eienbroekstraat 3

Frank De Craeke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot regularisatie en bestemmingswijziging van een molenbijgebouw in de Eienbroekstraat 3. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 mei 2020 tot en met 5 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 06 mei 2020