naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sijseelsesteenweg 2A

Rik Buysse en Nancy Van Hove hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw en zwembad. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 8 mei 2020 tot en met 6 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 07 mei 2020