naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Monnikeredestraat 6B

Axel Devroe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het uitbreiden/wijzigen van een reeds vergunde – nog niet uitgevoerde – garage. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020