naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Veldstraat 24A en 24B

Daniël Bisschop heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot de bijstelling van een verkaveling in de Veldstraat 24A en 24B. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen .

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020