naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Eienbroekstraat 10

De heer en mevrouw PALMBLAD-GROETAERS hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een woning + het (her)bouwen van 2 bijgebouwen. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op 050 28 87 68 of op omgeving@damme.be.

De aanvraag is ook raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020