naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Broekweg 1

Stein WATTEEUW heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een tussenvolume. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op 050 28 87 68 of op omgeving@damme.be.

De aanvraag is ook raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020