naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sabtsweg, Ten Doelestraat, Oude Heernisstraat en Oostkerkestraat

Ruilcomité A11 heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot inrichtingswerken op 11 locaties in Damme in de Sabtsweg, Ten Doelestraat, Oude Heernisstraat en Oostkerkestraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Inzage

Het betreft een nieuw openbaar onderzoek voor de aanvraag. De aanplakking van het openbaar onderzoek naar aanleiding van het wijziginsverzoek werd omwille van een administratieve vergissing niet geregistreerd in het omgevingsloket, bijgevolg wordt het openbaar onderzoek opnieuw opgestart.

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op 050 28 87 68 of op omgeving@damme.be.

De aanvraag is ook raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket), projectnummer 2019074434.

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020