naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Moerkerkebrug 11

Bart VAN BEYLEN heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het herbouwen van een garage. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 26 mei 2020 tot en met 24 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020040922' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020