naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Waterpolder 14

Marijke Maenhoudt heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot slopen 2 bestaande bedrijfsgebouwen en uitbreiden bestaande hangar als bedrijfsgebouw bij (voorlopig nog) niet leefbare landbouwuitbatingen en exploitatie. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 26 mei 2020 tot en met 24 juni 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020017357' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek.

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020