naar top

Loketten burgerzaken en omgeving op afspraak

We pasten onze dienstverlening aan. Wie nog langs moet komen bij de loketten bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen en omgeving, doet dat op afspraak. Ons e-loket werd uitgebreid zodat u meer van thuis kunt doen. Als u geen computergebruiker bent, helpen we u per telefoon.

Voordelen

De nieuwe manier van dienstverlening heeft veel voordelen.

  • U kunt meer van thuis via het e-loket en als u moet langskomen, kan dat op maat. De avondservice op donderdag en de weekendservice op zaterdag voor de loketten bevolking en burgerlijke stand blijven op afspraak behouden.
  • Onze medewerkers weten met deze werkwijze wie zich zal aanmelden en waarom. Zij kunnen uw bezoek daardoor beter voorbereiden. Komt u voor de dienst omgeving, dan kunt u erop rekenen dat uw dossierbehandelaar aanwezig zal zijn.
  • De nieuwe werkwijze is een actie van het meerjarenplan 2020-2025. De voorbereidingen waren opgestart voor de corona-uitbraak. De invoering wordt nu gedeeltelijk vervroegd om de sociale distancing in het stedelijk administratief centrum te helpen naleven.

E-loket

Het vernieuwde e-loket bevond zich begin maart in de testfase. Tijdens de corona-lockdown werd het vernieuwde en uitgebreidere systeem voor het afleveren van akten, attesten en uittreksels van de loketten bevolking en burgerlijke stand geactiveerd. De gevraagde documenten worden in de meeste gevallen onmiddellijk elektronisch ondertekend afgeleverd in uw mailbox. Afgedrukte documenten blijven rechtsgeldig. Aanmelden kan met uw eID-kaart of de Itsme-app.

Afspraken

Zowel de loketten omgeving (bouw-, milieu- en omgevingsdossiers) als de loketten bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingen werken voortaan op afspraak.

Een afspraak maken bij

  • het loket bevolking, burgerlijke stand: bel 050 28 87 46.
    Een afspraak vastleggen moet minimum 24 uur vooraf. 
  • het loket omgeving: Hier online afspraak aanvragen

Telefonische bijstand

Bent u niet vertrouwd met computer of smartphone, dan helpen we u telefonisch verder. Net zoals vroeger kunt u voor elk document of product blijven langskomen maar dan voortaan enkel op afspraak. De medewerker aan de telefoon zal de afspraak voor u vastleggen. 

Gepubliceerd op zondag 07 juni 2020