naar top

Wetten en reglementeringen over het houden van dieren

Land- en tuinbouw hebben heel wat impact op de omgeving en de maatschappij als geheel. Hierdoor wordt de sector geconfronteerd met een waslijst aan wetten en reglementeringen. Zo ook over het houden van dieren en hoeveel dat er precies mogen zijn.

Wetten en reglementeringen

De landbouwsector heeft impact op ruimtelijke orde, milieu, voedselveiligheid, recreatie, … Al deze sectoren bestaan op zich nog eens uit diverse segmenten en door de grote verwevenheid onderling is het van groot belang dat dit in goede banen geleid wordt. Daarom zijn er meerdere wetten en reglementeringen van kracht. Dat u door die veelheid aan verplichtingen door de bomen het bos niet meer ziet, verbaast ons niets.

Overheid en organisaties

Wat een geluk dus dat de overheid alles netjes bijhoudt en dat er nog vakorganisaties zijn die u op weg helpen en begeleiden bij al uw vragen en beslommeringen. En dat u via het internet op de websites van deze instellingen en organisaties terecht kunt om informatie op te vragen. We helpen u graag een eindje op weg maar door de hoeveelheid aan informatie is deze lijst zeker niet volledig.

Landbouw en Visserij

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid. Het is een uitgebreid netwerk waar de burger allerhande informatie kan opvragen. Om de veelheid aan gegevens te structureren is het portaal onderverdeeld in thema’s. Landbouw en Visserij is er één van. Het is een goede startplaats om informatie op te zoeken. Kijk op Landbouw en Visserij om de diverse thema’s te ontdekken. Wanneer u doorklikt op “Veeteelt” vindt u onder andere informatie over veeteelt en fokkerijen, voorwaarden voor het houden van landbouwdieren, identificatie en registratie via Sanitel en transport van dieren.

Dieren Gezondheidszorg Vlaanderen

Wie landbouwdieren houdt, ook als hobby, moet zich registreren als eigenaar. Onder landbouwdier wordt elk gewerveld dier verstaan dat gekweekt of gehouden wordt voor de productie van voedsel, wol, huid of bont of voor andere landbouwdoeleinden. Om een dier en zijn producten doorheen zijn leven te kunnen volgen, moet het geïdentificeerd en geregistreerd worden. Dit kan via Sanitel, het informaticasysteem van de overheid. Dierengezondheidszorg Vlaanderen ondersteunt u als veehouder bij de verplichte identificatie en registratie van uw bedrijf, uw dieren en hun vervoer. Op www.dgz.be vindt u er alles over.

Huisdierinfo

De Vlaamse overheid maakt een verschil tussen gezelschapsdieren, hobbydieren en dieren die je professioneel kweekt. Omdat u niet zomaar eender welk dier mag houden, bestaat er een “positieve lijst” van zoogdieren en reptielen en is er ook bepaald welke dieren exotisch zijn.

Op huisdierinfo.be vindt u informatie over welke dieren u mag houden en wat men bedoelt met landbouwhuisdieren. U kunt er doorklikken naar wetgeving in verband met vergunningen voor het houden van dieren.

Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid

Om dieren in landbouwbedrijven te beschermen, zijn er algemene regels vastgelegd voor alle kwekerijen van landbouwdieren. Maar per soort zijn er ook meer specifieke regels van kracht. Deze regels zijn vastgelegd in overeenstemming met de Europese wetgeving. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, beter gekend als het FAVV, ziet erop toe dat alle wetten en regels inzake de voedselveiligheid gerespecteerd worden. Het doet dit door controle van één of meerdere schakels van de voedselketen. Op www.favv.be vindt u alle informatie over de werking van het Agentschap en waar u moet op letten in welke situatie.

Inagro

Inagro is uw provinciaal informatiepunt inzake landbouw. Zij doen praktijkgericht onderzoek op maat en geven u advies bij de uitbouw van uw bedrijf. De medewerkers begeleiden u persoonlijk en proberen een antwoord te geven op al uw specifieke vragen. Inagro verspreidt haar kennis onder andere via haar website www.inagro.be. Via het Agro-infopunt kunt u bij het luik “Wetgevingen en vergunningen” informatie opvragen over onder andere dierengezondheid, bemesting, milieu,…

Omgevingsloket

Voor het exploiteren van een bedrijf of het uitvoeren van professionele activiteiten hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen: de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de milieuvergunning, de sociaaleconomische machtiging, de natuurvergunning. Soms is er alleen meldingsplicht. De aanvragen en meldingen worden ingediend bij één loket waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd wordt. Kijk op de website van het omgevingsloket Vlaanderen voor meer informatie.

Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij

Geen dieren zonder mest. En ook dat is gebonden aan reglementen. Deze zijn gebundeld in het Mestactieprogramma voor de periode 2019-2022 (MAP6). De Mestbank informeert, sensibiliseert en adviseert over de toepassing van deze wetgeving. De Mestbank controleert niet alleen, maar u kunt bij hen ook terecht voor informatie op maat van uw bedrijf. De Mestbank helpt u dus om samen te werken aan een betere omgeving. En dat is geen overbodige luxe want het Mestdecreet is een complexe wetgeving.

Gepubliceerd op zondag 24 mei 2020
Wetgeving

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 55
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina