naar top

Administratieve vereenvoudiging voor melkveehouders

Eind februari 2020 stelden ILVO en IKM een nieuwe digitale tool voor die een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging betekent voor melkveehouders die aangesloten zijn bij het autocontrolesysteem Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM).

Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)

IKM is een initiatief dat de goede landbouwpraktijken op een melkveebedrijf waarborgt. Het toont aan dat de melkproducenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Elke verbruiker wil immers zeker zijn dat zijn product onder de beste omstandigheden tot stand kwam en behandeld werd. En dat in de vijf essentiële onderdelen van de melkproductie: dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging en milieu. Het IKM-certificaat is hiervan het beste bewijs. Er zijn 4000 melkveehouders aangesloten bij dit autocontrolesysteem en de uiteindelijke bedoeling is om bijna de totale Belgische productie van rauwe melk van een certificaat te voorzien.

Zelfcontrole en audit

Om het IKM-certificaat te behalen en te behouden moet u als melkveehouder aantonen dat uw bedrijf voldoet aan een 200-tal voorwaarden over de melkkwaliteit, het dierenwelzijn, de zorg voor het milieu en de goede productiepraktijken. Dit vraagt heel wat zelfcontrole en om de 3 jaar is er een audit op uw bedrijf. Deze bestaat voor één derde uit de controle van uw administratieve documenten: inzage in meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses, facturen, door de dierenarts afgeleverde certificaten, … Deze documenten worden op verschillende manieren aan u bezorgd: per post, per e-mail, online. Een hele administratie dus, niet alleen voor u, maar ook voor de organisaties die de documenten aanleveren.

Datadeelplatform DjustConnect

Verschillende Belgische organisaties en bedrijven ontwikkelden samen het datadeelplatform DjustConnect en IKM zorgde voor het programma IKM-NET. Door als gebruiker aan IKM-NET de toestemming te geven om documenten uit verschillende databanken op te halen, worden de meeste rapporten en analyses automatisch digitaal gebundeld. U kunt het vergelijken met Tax-on-web waarbij een deel van de belastingaangifte automatisch ingevuld wordt omdat het programma de gegevens rechtstreeks ophaalt uit verschillende databanken. Het is volkomen veilig want er zitten waterdichte controles op de uitwisseling van de gegevens en uw privacy wordt gerespecteerd.

Het platform vervangt de audit natuurlijk niet omdat er ook een hele reeks visuele controles gebeuren wanneer de auditor op uw bedrijf langskomt. Maar omdat de meeste documenten die moeten voorgelegd worden via één programma beschikbaar zijn, verloopt uw voorbereiding een stuk vlotter en eenvoudiger.

Registreren

Wanneer u het digitale IKM-NET wilt gebruiken, moet u zich eenmalig registreren bij DjustConnect en de goedkeuringsprocedure doorlopen. Daarbij kunt u op eenvoudige wijze aanduiden met wie u uw gegevens wilt delen. U duidt er ook aan welke organisaties hun gegevens over uw bedrijf rechtstreeks aan IKM mogen doorsturen. De volgende keren dat u IKM-NET gebruikt kunt u eenvoudig en rechtstreeks inloggen en al uw gedeelde documenten raadplegen. Wanneer u om welke reden dan ook beslist om de data niet meer digitaal te delen, kunt u dit op eenvoudige wijze stopzetten.

Infofilmpje

Om het principe nog duidelijker te maken is een filmpje beschikbaar op You Tube. U kunt er naar kijken via deze link.

Contact

Krijgt u liever persoonlijk informatie? Dan kunt u contact opnemen met IKM-Vlaanderen op het telefoonnummer 078/15 47 10 of per e-mail via ikm@ikm.be. U kunt ILVO contacteren op het telefoonnummer 09/272 25 00 of per e-mail via ilvo@ilvo.vlaanderen.be.

Gepubliceerd op zaterdag 23 mei 2020
klazina

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 55
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina