naar top

Subsidie voor bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

Ook in 2020 bestaat er een ad-hoc subsidie voor de bescherming van 5 vogelsoorten die regelmatig broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Deze subsidie kan uiterlijk 31 augustus 2020 aangevraagd worden bij het Agentschap Natuur en Bos.

Vijf vogelsoorten

De vogelsoorten die beschermd worden zijn de bruine en de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil. Wanneer nesten van deze soorten niet beschermd worden, is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien. Dat geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen.

Subsidie

De subsidieregeling geldt voor waargenomen broedgevallen. Als landbouwer kunt u helpen om deze vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten. U wordt met de subsidie vergoed voor de gemiste inkomsten.

Aanvraag

U kunt de subsidie uiterlijk 31 augustus 2020 aanvragen met het document dat u terugvindt op de website van het Agentschap Natuur en Bos. Het document beschrijft per soort de vereisten waaraan de waarneming moet voldoen en welke voorwaarden u moet naleven om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Wanneer het formulier correct ingevuld en tijdig ingediend werd én de waarneming bevestigd werd door een medewerker van het ANB of het INBO of een bedrijfsplanner van de VLM, krijgt u een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze verklaring garandeert de uitbetaling van de subsidie binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Meer info

U vindt meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Gepubliceerd op vrijdag 22 mei 2020
Bruine kiekendief

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 55
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina