naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Juliaan Opdedrinckstraat 2

Kristel BARRO heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het aanleggen van een terras. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 11 juni 2020 tot en met 10 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2019079501' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020