naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weststraat 2A

Jan Lonneville heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een loods ter uitbreiding bestaande loods in functie van een bestaand loonwerkbedrijf. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 juni 2020 tot en met 15 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2019155468' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op maandag 15 juni 2020