naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Lieveberm 28

Manu Leire heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning en het vellen van twee bomen. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020040937' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020