naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Veldstraat 39

Luc Degrande heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van grond in 3 loten voor woningbouw. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2019064369' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020