naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dorpsstraat 38

Sabijac Bouwteam heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een meergezinswoning met twee bijgebouwen na het slopen van de bestaande bebouwing. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020049727' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020