naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Bruggesteenweg 24

Poortershuyze BVBA heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het omvormen van een bestaand restaurant met woning tot traiteurzaak, keramiekatelier en woning + het uitbreiden met gelijkvloers appartement en 2 gastenkamers op de verdieping.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 24 juni 2020 tot en met 23 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020040343' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020