naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Pardostraat 12 en 16

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine nr. 11976 en de exploitatie en het rooien van een boom.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020061579' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020