naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weststraat 45

Kristof Bulcke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen van een zonevreemd bijgebouw bij een bestaande zonevreemde woning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 juli 2020 tot en met 31 juli 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020018907' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gepubliceerd op woensdag 01 juli 2020