naar top

Aanpassingen snelheidsregime op enkele verbindingswegen

De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven voor het aanpassen van het snelheidsregime op enkele verbindingswegen in de stad. Het gaat om de Legeweg, Brieversweg en Dammesteenweg. De zones met een snelheidslimiet op 50 km/u worden uitgebreid.

De Brieversweg en de Legeweg zijn smalle landbouwwegen met veel fietsverkeer die parallel lopen langs de Weststraat. Daarom keurde de gemeenteraad de invoering van de maximumsnelheid van 50 km/u over het ganse traject goed.
De Weststraat werd twee jaar geleden vernieuwd en is als tweevaksbaan de prioritaire verbinding tussen Vivenkapelle en Moerkerke voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt onderzocht om op deze weg het snelheidsregime opnieuw gelijkvormig tot 70 km/u te brengen.

De verkeerssituatie in de Dammesteenweg wijzigde recent. Het gemotoriseerd en fietsverkeer verlopen er nabij de stadskern gemengd. In die zone tussen Dammebrug en de Romboutswervedijk wordt de snelheidslimiet naar 30 km/u gebracht. De zone waar maximum 50 km/u mag worden gereden, wordt uitgebreid tot aan restaurant De Kleine Rietgans.

De aanpassingen worden van kracht van zodra de verkeersborden zijn geplaatst.

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020
Verkeersbord 50 km/uur

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina