naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kloosterstraat 51

Koen Engels heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een fietsen- en tuinberging en de regularisatie van de wijzigingen in de voorgevel en de aanleg van verhardingen. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 30 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020071612' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Vissersstraat 2A te 8340 Damme

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020