naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Antwerpse Heirweg 60

Sebastiaan Goethals en Eline Van Canneyt hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het herbouwen van een ééngezinswoning en regularisatie van een deel van de verharding. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 augustus 2020 tot en met 29 september 2020. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020098723' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Vissersstraat 2A te 8340 Damme

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Gepubliceerd op vrijdag 28 augustus 2020