naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Polderstraat 4

Bert Lampo en Janna Wittebroodt hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor werken in de Polderstraat 4.

De aanvraag betreft :

  • het slopen van: bestaande (deels ingestorte) schuur; bestaande hangar met aangebouwde koeienstal; aan de woning aangebouwde bijgebouwen en afdak (deels ingestort); bestaande mestput,
  • het bouwen van een nieuwe stalschuur;
  • het bouwen van een nieuwe hangar met kalverstal en overdekte mestopslag;
  • het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning;
  • het wijzigen van bestaande verhardingen en aanleggen van nieuwe verhardingen;
  • groenaanplant en verandering en hernieuwing van de exploitatie.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 september 2020 tot en met 6 oktober 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 08 september 2020