naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weststraat 2A

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine nr. 11415 en de exploitatie van een transformator van 630 kVA.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 09 september 2020