naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Doornstraat 25

Danny Mouton heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor afbreken bestaaande rundveestal; bouwen nieuwe rundveestal; plaatsen mestvaalt; regulariseren open loods; vernieuwen dakconstructie bestaande zeugenstal en aanleg betonverhardingen + veranderen en hernieuwen van de exploitatie.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020