naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kanthage 26

De heer Cromheecke Laurens en mevrouw Jonckheere Kim hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 september 2020 tot en met 22 oktober 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020