naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Hakhoutbeheer langs Leopoldsvaart-Oost en -Noord

Een aannemer voert in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer West-Vlaanderen, groenonderhoudswerken uit in de berm van de Leopoldsvaart-Oost en -Noord op het grondgebied Damme. De werken kaderen in het hakhoutbeheer op de bermen langs de gewestwegen.

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 tot 20 centimeter boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch en heeft het uitzicht van een kaalkap maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele seizoenen komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk.

In een eerste fase vond een begeleidingssnoei plaats aan de jonge bomen. Nu zullen afgestorven, zieke of misgroeide bomen worden geveld en vervangen door nieuwe bomen. Er is voorzien om op het grondgebied Damme 110 bomen te vervangen of aan te planten. 

De verzorging van de jonge lijnbeplanting wordt uitgevoerd om waardevolle bomenrijen te bekomen met de nodige veiligheid voor de weggebruikers. 

Verkeersveiligheid

Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat zich op bermen en taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor de weggebruikers en de omwonenden.

Goed voor de natuur

Hakhoutbeheer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. 

Het snoeiwerk geeft jonge bomen tijdelijk meer kans om te groeien. 

Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden.

Een nieuw groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijhorende verkeer meer zichtbaar. Deze zichtbaarheid is tijdelijk omdat het groen snel weer uitschiet.

Het snoeien van struiken en bomen in de bermen heeft geen invloed op het geluidsniveau van de nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Waar

De werken worden uitgevoerd van Sifon tot Waterpolder.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf vanop de wegen zelf. Voor de uitvoering moet de aannemer niet over privaat terrein. 

Meer info

Meer informatie over hakhoutbeheer vindt u op de website www.hakhoutbeheer.be.

Gepubliceerd op donderdag 10 januari 2019