naar top

Aangepaste plannen voor vernieuwing Oostkerke-centrum

Het ontwerp voor de tweede fase van de vernieuwing van Oostkerke-centrum is bijna klaar. We informeren nu de bewoners. Details kunnen nog worden aangepast maar de grote lijnen liggen vast. De rijbaan in het dorp zal in uitgewassen beton worden aangelegd, de voetpaden en parkeerstroken in kasseien.

Na de bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie aan de Sabtsweg en de vernieuwing van de Eienbroekstraat, een deel van de Hoekestraat, de Sint-Guthagostraat en een deel van de Heitegemstraat is het in de tweede fase de beurt aan de rest van het dorp: de Sint-Kwintensstraat, de Processieweg, de Zuidbroekstraat, de Monnikeredestraat en het overige deel van de Heitegemstraat. 

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor het dorp schrijft voor dat er in het centrum met kleinschalige materialen moet worden gewerkt. Om een kwalitatieve rustieke uitstraling te bekomen, wordt voorgesteld om de rijbaan in uitgewassen beton te realiseren en de parkeerplaatsen en voetpaden in platte klinkers. De inrichting van de Sint-Guthagostraat wordt in deze uitvoering hernomen. De stad komt hiermee tegemoet aan de opmerkingen van de bewoners tijdens een vorige inspraakronde.

Na deze werken, waarvan de uitvoering is gepland na het zomerbouwverlof 2021, zal het volledige dorp voorzien zijn van een optimaal gescheiden riolering. Het hemelwater zal in de plaatselijke grachten worden geloosd. Het afvalwater komt, na een zuiveringsproces ter plaatse aan de Sabtsweg, in de Zwinnevaart terecht. Stad Damme, Aquafin en TMVW-Aquario sloegen hiervoor de handen in elkaar. 

Uitvoering

Vragen en opmerkingen

Alle info online

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen met een bericht aan stadsontwikkeling@damme.be worden bezorgd. 

Infomarkt

Stad Damme en studiebureau Sweco Belgium organiseren op woensdag 16 september 2020 van 17 tot 20 uur een infomarkt voor de bewoners in zaal De Beuterblomme. Wie langskomt moet verplicht een mondmasker dragen, de handen ontsmetten en ter plaatse de richtlijnen volgen. Op de infomarkt zal niet meer info beschikbaar zijn dan online gepubliceerd. 

Timing

De opmerkingen en suggesties van de bewoners zullen met het beleid worden gedeeld en aan het ontwerp worden afgetoetst. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd, start het vergunningsproces en het zoeken naar een aannemer. Dit voorbereidend werk moet voor de zomer 2021 zijn afgerond.

Als de aannemer gekend is, zal een nieuwe infovergadering plaatsvinden met meer gedetailleerde informatie over de precieze uitvoering van de werken. Door een aanpassing van het rioleringsconcept kan voor de uitvoering het gebruik van 'damplanken' worden vermeden. Voorafgaand aan de uitvoering van de werken, laat Stad Damme op haar kosten ook een plaatsbeschrijving opmaken. 

De start van de effectieve uitvoering van de werken is voorlopig gepland na het zomerbouwverlof 2021. 

Meer informatie

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020
Zicht op het conceptvoorstel rond de kerk

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina