naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Melkerijstraat 6

De heer Stijn Van Quekelberghe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning met een veranda.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 oktober 2020 tot en met 5 november 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 oktober 2020