naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sint-Pietersdijk 7

De heer Steven Van Hollebeke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor volgende werken.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande melkveestal met een nieuwe rundveestal; de sloop van een bestaande stal; het uitbreiden van bestaande betonverharding; het bouwen van een tuinmuur in betonpanelen bij de bedrijfswoning en het aanplanten van een groenscherm + de verandering van de exploitatie van het melkvee/zoogkoeienbedrijf.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 oktober 2020 tot en met 5 november 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op dinsdag 06 oktober 2020