naar top

Tijdelijke knip verbinding Algonquinstraat/Nieuwdorpstraat

Op 15 november wordt de verbinding Algonquinstraat/Nieuwdorpsstraat geknipt. Het gaat om een proefopstelling voor zes maanden.

Na de invoering van het proefproject met eenrichtingsverkeer in de Vissersstraat en de geplande invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton start Stad Damme in Moerkerke op 15 november met een bijkomende proefopstelling in de Nieuwdorpstraat. Die straat wordt doodlopend voor autoverkeer bij de aansluiting met de Algonquinstraat.

Aanleiding voor de proefopstelling is het vele sluipverkeer, vaak aan hoge snelheid, in de Nieuwdorpstraat en de Algonquinstraat. Tijdens het proefproject van zes maanden wil het stadsbestuur het effect op de mobiliteit bekijken.

De Algonquinstraat en zijstraten zullen door de ingreep enkel ontsloten zijn via de Vissersstraat. Wegrijden vanuit de Sint-Dionissiusstraat, Estegemstraat en Sportstraat kan door de knip enkel via de Nieuwdorpstraat. 

Het doorgaand verkeer wordt aanbevolen om de as Moerkerkebrug en Middelburgsesteenweg te nemen en de zone 30 in het centrum te vermijden.

Gepubliceerd op donderdag 05 november 2020