naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Maurice Van Dammestraat 1

De heer Frank Marchand heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van één lot voor open bebouwing. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 17 november 2020 tot en met 16 december 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 16 november 2020