naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Middelburgsesteenweg 53e

Nicolas Vergauwe en Heleen Demaegd hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een woning met dokterspraktijk. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 23 november 2020 tot en met 22 december 2020. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020