naar top

Corona legt (nog) geen hypotheek op Dams investeringsprogramma

De economische gevolgen van het de coronacrisis zorgen voor minder inkomsten voor het Damse budget maar dit heeft geen onmiddellijk gevolg op de investeringsprojecten die het Damse lokaal bestuur in har meerjarenplan 2020-2025 voorzien heeft. Er is zelfs ruimte voor een paar nieuwe initiatieven.

Volgens de prognoses van de federale en Vlaamse belastingdiensten zal Stad Damme in 2021 ongeveer 200.000 euro minder ontvangen van aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing en verkeersbelasting ontvangen. Dankzij de gezonde basis van de stadsfinanciën dringt een grote besparingsoperatie zich niet meteen op. Toch is waakzaamheid geboden want de coronacrisis lijkt nog niet meteen achter de rug.

Nieuwe initiatieven

Toch vond het bestuur financiële ruimte voor enkele nieuwe initiatieven. Er komt vanaf 2021 een financiële stimulans voor onthaalouders en de geboortepremie wordt in het leven geroepen. Uit het Vlaamse bevolkingsonderzoek blijkt zwerfvuil een van de meest ergerlijke fenomenen te zijn. Daarom zet Stad Damme vanaf 2021 camera’s in tegen sluikstort en zwerfvuil. Stad Damme wil van de passage van het wereldkampioenschap wielrennen gebruik maken om haar ons weids, idyllisch landschap met recreatieve troeven wereldwijd in de schijnwerpers te zetten. De middelen die het bestuur hiervoor vrij maakt, moeten bijdragen tot de relance voor de horeca en het verblijfstoerisme.      

Twee grote infrastructuurwerken staan in 2021 klaar voor uitvoering: de dorpskernvernieuwing in Den Hoorn en de tweede fase van de rioleringswerken in Oostkerke. Daarnaast wordt het pleintje aan de Houtstraat en de Spermalieweg opgefrist.

Wijk van de Toekomst

Na jarenlange onderhandelingen kan de stad zich eindelijk inkopen in de kazerne in Sijsele en zal de reconversie naar de Wijk van de Toekomst op het terrein starten.

Uit een conditiemeting in 2020 blijkt dat een aantal stedelijke gebouwen renoveren aan renovatie toe zijn: er worden dakwerken gepland aan o.a. het administratief centrum, de Cultuurfabriek, de sportzaal in Moerkerke; de toiletten in de basisschool Het Spoor worden vernieuwd; in Huyse de Grote Sterre wordt het toeristisch onthaal uitgebouwd; de binneninrichting van het stadhuis wordt vernieuwd en Stekelbees Den Hoorn krijgt een aangepaste huisvesting

Om haar diensten performanter te laten functioneren, investeert het stads- en OCMW-bestuur in ICT, koopt het een spinhoogtewerker aan en een voertuig om de straatvuilnisbakken adequaat te ledigen.

Ontplooien en ontmoeten

Met dit budget 2021 wil het Damse stadsbestuur verder gestalte geven aan de uitvoering van haar beleidsplan met realisaties die haar inwoners ten goede komen. Het wil ook haar talrijke ontspannings- en vormingsactiviteiten verder uitbouwen, zodat haar inwoners zich op een ongedwongen en laagdrempelige wijze kunnen ontplooien en elkaar ontmoeten.

Gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020