naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Margriet Diericxstraat 3

Frédéric François en Julie Dejaegher hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bijstelling verkaveling.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29 december 2020 tot en met 27 januari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 28 december 2020