naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Ontariostraat 5

Charlotte Verhaeghe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een zwembad.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 december 2020 tot en met 29 januari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 30 december 2020