naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Oude Pastoriestraat 23

Jonathan Moens en Valerie Verbeeke hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het vernieuwen van de gevels van de woning en het oprichten van een bijgebouw.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 december 2020 tot en met 29 januari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op woensdag 30 december 2020