naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Sportstraat 9

Peter Schepens heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 januari 2021 tot en met 3 februari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op maandag 04 januari 2021