naar top

Brexit-maatregelen op de N49

Door de Brexit die op 1 januari 2021 om 00:00 uur ingaat, zullen er - ondanks het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) - mogelijks problemen zijn voor het vrachtverkeer binnen de haven van Zeebrugge. Ook in Damme kan dit hinder veroorzaken maar de politie is voorbereid.

Omwille van de verkeersveiligheid en om te vermijden dat internationaal vrachtverkeer de Damse woonkernen doorkruist op zoek naar een alternatieve weg richting Zeebrugge, werden de doorsteken in de middenberm van de N49 tijdelijk dichtgemaakt. Als het druk wordt, kan ook de snelheid op de N49 naar 50 km/u worden teruggebracht. Volg de officiële informatiekanalen zoals het Vlaams Verkeerscentrum, de verkeersinfo op de regionale radiostations en de sociale media van de politie- en andere overheidsdiensten.

Douaneformaliteiten

De problemen zullen ontstaan door de nieuwe douaneformaliteiten waardoor langere controles door de douane een impact kunnen hebben op de vlotheid van het verkeer naar de haven van Zeebrugge. Wanneer het wegennet in Zeebrugge en de toegangswegen ervan verzadigd geraken zal dit gevolgen hebben op de normale werking van de haven, het dagelijks leven in de regio en de hulpverlening bij incidenten.

Dagelijks is er in Zeebrugge een trafiek van ongeveer 6 000 vrachtwagens waarvan er een 3500-tal zijn die richting het Verenigd Koninkrijk gaan. Ongeveer 350 vrachtwagens per dag of 10% zullen mogelijk niet in orde zijn en zullen de haventerminals niet kunnen oprijden.

Het (lokaal) verkeer binnen de politiezone Damme/Knokke-Heist zal voornamelijk op de N49 (van de omgeving Balkonrotonde Westkapelle tot voorbij de provinciegrens met Oost-Vlaanderen) en op de A11 hinder ondervinden door een grote toevloed van vrachtwagens die sterk vertraagd rijden of in file zullen staan. Hiervoor zijn nationale, regionale en provinciale plannen uitgewerkt met een massale inzet van politie op de verschillende verkeersknooppunten en een volledig regelscenario met het Agentschap Wegen & Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum voor verkeersmaatregelen, signalisatie en het programmeren van de dynamische verkeersborden tot ver buiten de provincie West-Vlaanderen en zelfs tot in het buitenland.

Snelheidsbeperking indien nodig

Om het risico op verkeersonveiligheid te verminderen en om de vrachtwagens (VK/niet-VK) te kunnen kanaliseren en desnoods op te lijnen of parkeren, zijn snelheidsbeperkingen, inhaalverboden, ... voorzien op de invalswegen van de haven, dus ook op de N49.

De al geplaatste verkeersborden voor inhaalverbod en snelheidsbeperkingen (maximum 50 km/uur) werden intussen verwijderd en zullen pas door het Agentschap Wegen & Verkeer en op vraag van het politionele commando voor de regio Brugge terug worden opgesteld als er file of sterk vertraagd verkeer van vrachtwagens op de N49 ontstaat.

Waar N49 kruisen

Wat blijft tot het einde van de Brexit-problematiek is het verbod voor vrachtwagens (+5 ton) om af te slaan van de N49 naar de lokale wegen. Om verkeersonveilige situaties te vermijden met kerende vrachtwagens ter hoogte van de doorsteken, werden deze doorsteken op de N49 afgesloten.

Te allen tijde blijft de oversteek van de N49 mogelijk - dus ook tijdens volle Brexit-crisis - ter hoogte van de verkeerslichten aan de Vredestraat (Lapscheure) en aan de Hoornstraat (Den Hoorn).

Gepubliceerd op woensdag 30 december 2020
Illustratie Brexit-waarschuwingsbord

Openingsuren & contact

Politiecentrum Damme/Knokke-Heist

adres
Van Steenestraat 108300 Knokke-Heist
Tel.
050 61 96 00
F
050 61 95 00

Politiewijkteam Damme

adres
Dorpsstraat 1208340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 61 96 90

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina