naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Middelburgsesteenweg 53B

Stéphanie Willems heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning type halfopen bebouwing.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 11 januari 2021 tot en met 9 februari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 08 januari 2021