naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weidepenningstraat 8

Rebecca Verplancke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een veranda en afsluiting en het regulariseren van verharding en een tuinberging.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021