naar top

Restafval in Damme bijna gehalveerd

Uit de cijfers van afvalintercommunale IVBO blijkt dat de inwoners in Damme tijdens de laatste drie maanden van 2020 bijna de helft minder restafval hebben aangeboden.

Dat is het gevolg van de invoering van het gedifferentieerd tarief (DifTar) en de start van de afzonderlijke ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op 1 oktober. Als deze lijn een jaar lang wordt doorgetrokken, daalt het aanbod restafval in absolute cijfers van 155,6 naar 81 kilo per inwoner.

De stad en IVBO stellen vast dat de inwoners hun afval nog beter gaan sorteren. Dat was het opzet en de burger werkt goed mee. Het positieve resultaat betekent een belangrijke winst voor het milieu want een nog groter deel van het Damse afval krijgt een tweede leven.

Wie matig sorteert, draagt nu meer bij

Damme betaalt aan IVBO 0,27 euro voor de ophaling en verwerking van een kilogram afval. De inwoners betalen elk jaar voor hun eerste 50 kilo restafval per gezinslid 0,15 euro. Wie meer restafval aanbiedt, betaalt 0,25 euro. GFT aanbieden kost altijd 0,10 euro per kilo.
De prijs voor een PMD-zak daalde op 15 januari 2021 tot 0,15 euro per stuk.
Wie goed sorteert, zal het minst betalen. Wie maar matig sorteert, draagt vanaf nu meer bij in de afvalkosten.

Milieubewuster afvalbeleid

Het proefproject streeft een milieubewuster afvalbeleid na. IVBO en Stad Damme slagen erin om de afvalberg te herverdelen en de recycleerbare- en verwerkbare fracties te verhogen. Toch is er zeker nog ruimte voor verbeteringen. Het project wordt nog regelmatig bijgestuurd zodat hett een goed voorbeeld kan zijn voor buurgemeenten die later eventueel het voorbeeld van Damme willen volgen.

De wijziging van zakken naar (rol)containers vergt wel een aanpassing voor de Dammenaars. De ophaalfrequentie voor restafval daalde van wekelijks naar tweewekelijks. Inwoners kunnen hun persoonlijke afvalrekening online raadplegen op https://damme.mijncontainer.be/aanmelden of beroep doen op het gratis infonummer 0800 21 901. 

Poll

Op het buurtnetwerk Hoplr polsen we tot en met 29 januari 2021 naar de mening van de Dammenaars.

 
 
 
 
 
Gepubliceerd op maandag 25 januari 2021