naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag De Streep 11

Marnix Vanhauter heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een zwembad met terras en het plaatsen van een infraroodcabine.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 februari 2021 tot en met 20 maart 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op donderdag 18 februari 2021