naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Houtstraat 48

Thomas Geernaert heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bijstelling van lot 1 van de vergunde verkaveling.

De aanvraag omvat de bijstelling van een verkaveling.

Inzage en bezwaar

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021. 

Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier worden ingekeken

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot het uitvoeren van een passende beoordeling over de omzetting worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021